ژئوپولیتیک

اکتبر 16, 2021

الهام علی‌اف؛ بازیگر آمریکا و اسرائیل

آمریکا و اسرائیل برای ایجاد تغییرات ژئوپولوتیک به ضرر ایران و روسیه، الهام علی‌اف را وارد سناریوی خطرناکی کرده‌اند. قلب ۶ میلیون شیعه در جمهوری! آذربایجان […]