وازرت ارتباطات

آگوست 28, 2021

توسعه حکمرانی دیجیتال و دولت الکترونیک با عیسی زارع پور

آقای عیسی زارع‌پور به عنوان نخبه حوزه ICT و دارای مدارج علمی ممتاز، وزارت ارتباطات را با دانش روز مدیریت خواهد کرد. او در قامت معاون […]