نماینده مقام معظم رهبری

اکتبر 16, 2021

گستاخی مقامات دولت باکو

مقامات دولت باکو با بستن محل اقامه نماز جمعه نماینده مقام معظم رهبری، گستاخی را به حد اعلی رسانده‌اند. علی‌اف به جای درآغوش‌گرفتن پهپادهای اسرائیلی، تنش‌زایی […]