میدان

می 26, 2021

میدان فلسطین

پیروزی اخیر فلسطین یک بار دیگر به ما یادآوری کرد که وقایع عالم را نباید صرفا با متر و ملاک‌های مادی تحلیل کنیم. سلام خدا بر […]