موانع تولید

می 10, 2021
کاندیدای لیست اصولگرا

ضرورت تدوین آیین‌نامه دادرسی تجاری

ما در مجلس شورای اسلامی با انجام پایشی در خصوص واحدهای تولیدی ناموفق و ورشکسته، اقدام به شناسایی موانع تولید کردیم که نتیجه آن شناسایی و […]