محمدمهدی اسماعیلی

آگوست 28, 2021

ردای وزارت برازنده اسماعیلی است!

آقای محمدمهدی اسماعیلی با فهم درست از گفتمان اسلام ناب و مقتضیات زمان، می‌تواند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را به جایگاه واقعی‌اش برگرداند. او فرهنگ […]