محاکمه استاندار خوزستان

جولای 26, 2021

خوزستان آب ندارد

استاندار خوزستان به جای عذرخواهی و استعفا سعی می‌کند با هوچی‌گری و فراربه‌جلو، راه نقد را ببندد. این‌استاندار و مسئولان پرشمار شبیه او در این‌دولت، باید […]