فروش آزاد

می 10, 2021

واکسن‌های کرونا

در نامه‌ای، از وزیر بهداشت خواستم گزارش تعداد واکسن‌های وارداتی و تزریق‌شده را در اسرع وقت، ارسال کند. گزارشات مردمی، فروش آزاد واکسن کرونا در بازار […]