سازمان همکاری شانگهای

اکتبر 16, 2021

پذیرش ایران به عنوان عضو رسمی سازمان همکاری شانگهای

با پذیرش ایران به عنوان عضو رسمی سازمان همکاری شانگهای، سیاست خارجی ما وارد افق‌های روشن‌تری شد. همکاری با همسایگان و شرکای آسیایی باید رکن دکترین […]