رکود

اکتبر 16, 2021

بررسی تولید مصالح ساختمانی برای ساخت یک میلیون مسکن در سال

در شرایطی که زمین کافی برای تحقق وعده رئیس جمهور مهیا است، بررسی سایر مصالح ساختمانی به عنوان نهاده‌های تولید مسکن نیز باید در دستور کار […]