دولت جدید

آگوست 28, 2021

اصلاح نظام تامین مالی بخش صنعت اولویت اصلی‌ وزارت صمت در دولت جدید

تمامی وزارت‌خانه‌ها نیازمند تغییر در نظام حکمرانی خود هستند. اصلاح نظام حکمرانی در صنعت به معنای عبور از کارهای معمول وزارتخانه و حرکت به سوی ایجاد […]