دولت تدبیر و امید

اکتبر 16, 2021

تجربه ساخت یک میلیون مسکن در کشور

ا علم به این مسئله که تمامی نهاده‌های تولید مسکن از جمله مصالح ساختمانی، زمین و نیرو کار برای ساخت یک میلیون مسکن مهیا است می‌توان […]