درستکار

اکتبر 16, 2021

مسیر بنا و درستکار را باید در تمام ورزش‌ها دنبال کنیم.

موفقیت‌های کشتی‌گیران، حاصل اعتماد به دو مربی متخصصِ باکیفیت و سپردن امور مدیریتی این ورزش به اهالی‌ کشتی بود. الگوی کشتی در سایر ورزش‌ها هم قابل […]