داعش

می 10, 2021

افغانستان! تسلیت

داعش، میراث شوم آمریکایی‌های منحوس در افعانستان است که این بار، کودکان معصوم، تاوان آن را دادند‌. انفجار در کنار مدرسه دخترانه سیدالشهداء دشت برچی کابل […]