جهانگیری

جولای 26, 2021

صیانت از حقوق سهام‌داران بانک‌ها

پس از جلسه کارشناسی طولانی، دو پیشنهاد راهگشا و ضامن حقوق سهامداران حقیقی به «کارگروه عالی ادغام بانک‌های نیروهای مسلح» ارسال کردیم تا این هفته در […]