تولید کننده

نوامبر 2, 2021

وزارت جهاد کشاورزی حقوق تولیدکنندگان و مصرف کنندگان را در نظر داشته باشد

وزارت جهاد کشاورزی در فصل برداشت برنج، سیاست حمایت از برنج‌کاران را در پیش گرفته که قابل تحسین است. تصمیم‌گیران این حوزه باید پس از این […]