ترازنامه

اکتبر 19, 2021

حسابرسی صحیح ترازنامه‌های بانک‌ها توسط مجلس

در سالیان گذشته، بانک‌ها اغلب بخش دارایی ترازنامه‌شان را با دارایی‌سازی‌های موهومی رشد داده‌اند تا شکاف میان دارایی و بدهی ترازنامه را پوشش دهند و بر […]