تحریم

آوریل 15, 2021

مهلت ۱۰۰ روزه

برداشتن تحریم‌ها در ماه‌های کنونی، نه‌تنها مکروه نیست بلکه واجب است اما امیدی به کاسبان مذاکره نداریم.ایشان صد روز که هیچ، صدهزار روز هم فرصت داشته […]
ژوئن 28, 2021

خودتحریمی

هر وقت پای حرف تولیدکننده‌ها نشستم از مشکلاتی که با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند حیرت می‌کنم. از این دولت که انتظاری نیست اما دولت بعدی باید […]
اکتبر 19, 2021

کار را به کاردان سپرده‌اند.

تصمیم درست و امیدبخش برای آینده‌ای نزدیک! کار را به کاردان سپرده‌اند. مجلس نیز با آقای مخبر برای خنثی‌سازی اثر تحریم‌ها همراهی خواهد کرد.