بورسی

نوامبر 2, 2021

تشکر از آقای عبدالملکی

با تشکر از آقای عبدالملکی بابت عمل به وعده‌اش و به امید استمرار این رویکرد توسط آقای خاندوزی در سایر شرکت‌های بورسی