بودجه 1400

اکتبر 16, 2021

درخواست گزارش عملکرد شش ماهه از آقای خاندوزی

در بودجه سال ۱۴۰۰ منابعی را برای ایجاد و توسعه اشتغال، تولید و کارآفرینی پیش‌بینی کرده بودیم. در نامه‌ای به آقای خاندوزی گزارش عملکرد شش‌ماهه وزارت […]