بسیج سازندگی

جولای 26, 2021

مخالفت با انحصار مرجع صادرکننده مجوز گروه‌های جهادی

انحصار مرجع صادرکننده مجوز گروه‌های جهادی به بسیج سازندگی یا هر سازمان دیگری منجر به محدودیت فعالیت آنان می‌شود که با ماهیت حرکت جهادی در تضاد […]