بانک‌های دولتی

اکتبر 16, 2021

انتشار صورت‌های مالی بانک ملی

شجاعت آقای خاندوزی در انتشار صورت‌های مالی بانک ملی که سال‌ها به تاریکخانه‌ای جهت عدم ارزیابی عملکرد این بانک بدل شده بود، ستودنی است. پوشاندن ضعف […]