بازار مسکن

اکتبر 16, 2021

بررسی وعده ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال

بازار مسکن در طول سال‌های گذشته شرایط بسیار اسفباری را تجربه کرد. بر همین اساس، قیمت مسکن به عنوان یک شاخص مهم از شرایط بازار در […]