انحصار

ژوئن 28, 2021

سیاست نادرستی در حوزه خودرو حکمفرماست

سال گذشته رانت ناشی از تفاوت قیمت کارخانه و بازار در کل، ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بود که به هر ایرانی ۱ میلیون تومان تعلق می‌گیرد، […]
جولای 26, 2021

مخالفت با انحصار مرجع صادرکننده مجوز گروه‌های جهادی

انحصار مرجع صادرکننده مجوز گروه‌های جهادی به بسیج سازندگی یا هر سازمان دیگری منجر به محدودیت فعالیت آنان می‌شود که با ماهیت حرکت جهادی در تضاد […]