امیر عبداللهیان

اکتبر 16, 2021

تحرک محسوس سیاست خارجی کشور

سیاست خارجی کشور بعد از آمدن آقای امیرعبداللهیان با تحرک محسوسی پیش می‌رود. توجه به توسعه روابط با همه کشورها عنصر مفقوده دیپلماسی ایران در سال‌های […]