ازدواج

اکتبر 16, 2021

بررسی وعده ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال

بازار مسکن در طول سال‌های گذشته شرایط بسیار اسفباری را تجربه کرد. بر همین اساس، قیمت مسکن به عنوان یک شاخص مهم از شرایط بازار در […]
اکتبر 16, 2021

برآورد تقاضای بازار مسکن به استناد اسناد جامع

یکی از این روش‌ها با استفاده از تعداد ازدواج‌های صورت‌گرفته در سال‌های اخیر و بدست‌آوردن برآوردی با استفاده از این داده‌هاست. بر این اساس، از آن‌جایی […]