حضور در شبکه سه سیما، برنامه مردی که جهان را تغییر داد