مواضع

اکتبر 16, 2021

مجلس می‌خواهد شرکت‌های دانش‌بنیان تا پایان سال به تسهیلات بانکی خود برسند

در تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۰، منابعی برای توسعه تولید، اشتغال و کارآفرینی در نظر گرفته شده که یکی از بندهای آن درباره شرکت‌های دانش‌بنیان است […]
اکتبر 16, 2021

بررسی وعده ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال

بازار مسکن در طول سال‌های گذشته شرایط بسیار اسفباری را تجربه کرد. بر همین اساس، قیمت مسکن به عنوان یک شاخص مهم از شرایط بازار در […]
اکتبر 16, 2021

برآورد تقاضای بازار مسکن به استناد اسناد جامع

یکی از این روش‌ها با استفاده از تعداد ازدواج‌های صورت‌گرفته در سال‌های اخیر و بدست‌آوردن برآوردی با استفاده از این داده‌هاست. بر این اساس، از آن‌جایی […]
اکتبر 16, 2021

آیا ساخت یک میلیون مسکن در سال امکان‌پذیر است؟

ارزیابی تحقق ساخت یک میلیون مسکن در سال همانند هر پروژه عمرانی دیگر نیازمند بررسی در حوزه‌های فنی است. بر همین اساس در شرایطی که نهاده‌های […]
اکتبر 16, 2021

بررسی تولید مصالح ساختمانی برای ساخت یک میلیون مسکن در سال

در شرایطی که زمین کافی برای تحقق وعده رئیس جمهور مهیا است، بررسی سایر مصالح ساختمانی به عنوان نهاده‌های تولید مسکن نیز باید در دستور کار […]
اکتبر 16, 2021

تجربه ساخت یک میلیون مسکن در کشور

ا علم به این مسئله که تمامی نهاده‌های تولید مسکن از جمله مصالح ساختمانی، زمین و نیرو کار برای ساخت یک میلیون مسکن مهیا است می‌توان […]
اکتبر 16, 2021

تامین منابع مالی ساخت یک میلیون مسکن امکان‌پذیر است؟

بر اساس پایش میدانی صورت‌گرفته در مراکز استان‌های کشور، در شرایطی که هزینه ۴۴.۹ درصد از هزینه مسکن مرتبط با هزینه نازک‌کاری، ۴۰ درصد مرتبط با […]
اکتبر 16, 2021

تحرک محسوس سیاست خارجی کشور

سیاست خارجی کشور بعد از آمدن آقای امیرعبداللهیان با تحرک محسوسی پیش می‌رود. توجه به توسعه روابط با همه کشورها عنصر مفقوده دیپلماسی ایران در سال‌های […]